Medicinskt ledningsansvar för elevhälsan

Vi skräddarsyr en lösning för era behov. Det kan vara en helhetslösning eller punktinsatser, en engångsinsats eller löpande arbete. LedEMI ser till att er medicinska elevhälsa uppfyller alla lagkrav samt arbetar systematiskt med patientsäkerhet och kvalitetsfrågor. LedEMI säkerställer kvaliteten för EMI i både kommunal och fristående verksamhet.

HLR Utbildningar